Krösaskogens

Västgötaspetsar

IntUCH NordUCH KBHV-99 LP1

Nolgårdens Knubbe  S48067/88 ls H 

e Nolgårdens Herbert u Nolgårdens Jenny