Krösaskogens

Västgötaspetsar

Hundar vi minns

Här finns alla de som inte längre är ibland oss, men i ljust minne bevarade.

Dessutom finns ett bildspel.

 

 

Släkten finns också här. 

 

 

 

 

"Stumpan" Vallmyra Arja f 1983. Min första Västgötaspets kom till mig 1987.