Krösaskogens

Västgötaspetsar

2019 delades priset ut i SKV:s regi.