Krösaskogens

Västgötaspetsar

På gång

 april

1 Kungsör Ag 1

2 Kungsör Ag 2

8 Nyköbing Falster utställning

16 Sundsvall utställning

22 Moss spår

23 Moss spår