Krösaskogens

Västgötaspetsar

På gång

190810-11 Agility Bardu Ville, Zeke, Ylo o Teodor

190813 Spår Alnön Zeke o Janne

190816 Agility Lillehammer  Ville, Zeke o Ylo

190824-25 Agility Vestegnen DK  Ville, Zeke, Ylo

190901 Schweisspröve Bornholm Zeke o Janne

190908 Utställning Öland  Ville, Zeke, Ylo, Teodor o Zigge

190914-15 Elmia

190921 Agility Tönsberg  Ville, Zeke, Ylo

190922 Spår Vänersborg 3st

190928 Vallanlagstest Köping Janne, Jörri o Zvante

191005 Agility Tranås Teodor

191013 Agility Vallensbäck DK  Ville, Zeke, Ylo

191019 Agility Härryda  Ville, Zeke, Ylo

191020 BPH Borås Janne

191102 Agility Stovner  Ville, Zeke, Ylo

191110 Agility Falster DK  Ville, Zeke, Ylo

191115-16 Lilleström Utställning o Agility  Ville, Zeke, Ylo, Teodor o Sivan

191123-24 Agility KAF  Ville, Zeke, Ylo

191130 Agility Götene Janne

191201 Agility Götene Teodor

191228 Agility Stovner  Ville, Zeke, Ylo

191229? Utställning Letohallen Sivan