Krösaskogens

Västgötaspetsar

D-kullen f 23/5 1993

e Nolgårdens Knubbe u Frassa

Mer om Nolgårdens Knubbe      Mer om Frassa


Krösaskogens Danne S33504/93 ls H, har vallat familjens kor men är nu pensionär. Cert


Mentalbeskriven skott 1 
Vallanlagstestad Mycket goda anlag

Krösaskogens Ditte S33505/93 ls H U2004 Räddningshund och duktig avelstik i Krösaskogen  NordUCH Tjh (Räddning)


Mentalbeskriven skott 1 Exteriörbeskriven Mycket god typ
Vallanlagstestad Utmärkta anlag

Krösaskogens Dolly S33506/93 ls U2005 Underbar familjehund utanför Göteborg


Mentalbeskriven skott 4 Exteriörbeskriven God typ

D-kullen 7 veckor