Krösaskogens

Västgötaspetsar

Våra hundar

Hos oss i Krösaskogen finns nu:

Krösaskogens Qvintus f 2006

Krösaskogens Teodor f 2009

Krösaskogens Vilfred f 2011

Krösaskogens Ylo f 2014

Krösaskogens Zeke f 2015

Skogsbygdens Janne Stollig f 2018

Siv-Smörkola f 2019

Krösaskogens Agnes f 2019

Amikai-Dogs Aske f 2019

 

Sommaren 2019 i Stora Hökhemmet