Krösaskogens

Västgötaspetsar

Krösaskogens Teodor 20090717-20210518

Statuter(regler) 

Krösaskogens Teodors Vandringspris

Årets mest allroundmeriterade svenska Västgötaspetsekipage!

Instiftat år 2019

Pokal med tillhörande pärm.

  • Vandringspriset tilldelas det svenska västgötaspetsekipage som under kalenderåret erhållit högsta poäng enligt poängskalan nedan. Med ekipage menas hund och förare. Föraren skall också äga och träna hunden.
  • Endast det bästa resultatet inom varje tävlingsgren får tillgodoräknas. Minst tre grenar skall ingå. Varje bruksgrupp räknas som en tävlingsgren.
  • Meriterna skall intjänas på officiella prov i Norden och ska vid behov kunna styrkas.
  • Priset tillfaller för alltid det ekipage som lyckats erövra detsamma tre gånger. Dock med lägst uppflyttningspoäng i lägre klass bruks, eller 1:a pris lydkl.II, eller viltspårchampionat, eller cert i agility, eller tjänstehund, eller godkänt lokalprov vallning.
  • Föraren skall själv insända meritförteckning till Marianne Johansson före den 15 januari året efter tävlingsåret.
  • Föraren ansvarar för att priset tillsammans med den åtföljande pärmen överlämnas till Marianne Johansson i välvårdat skick senast 20 januari året efter. Fotografi på ekipaget med namn och meriter skall vara insatt i pärmen. Pokalen skall ej graveras.
  • Dessa statuter kan, om behovet påkallas, ändras av Marianne Johansson. Detsamma gäller poängberäkningen, om ny tävlingsgren tillkommer.

 

C.I.B. NordUCH SEUCH SEAgCH NOAgCH NOAg(H)CH NordVCH DKSCH(S) NOAGDII NOAGHDII AGDII RLDN RLDF RLDA NV-12 SEVV-19  Krösaskogens Teodor och Marianne Johansson har satt upp detta vandringspris för att stimulera västgötaspetsägare till att använda Västgötaspetsen som allroundhund och därmed visa vilken lättlärd och arbetsvillig ras vi har!

 Marianne tävlar inte om priset med Krösaskogens Teodor.

Poängberäkning  Krösaskogens Teodors Vandringspris

BRUKSPROV:   OBS!!!  De olika grupperna får räknas som var sin tävlingsgren.

                                          godkänd                             uppflyttad                          1:a plac.

Appellklass                          13                                       20                                        +1p

Lägre klass                          18                                       25                                        +2p

Högre klass                          23                                      30                                         +3p

Elitklass                                28                                       35cert/certp                         +4p

Championat  +20p                                  delt i SM +5p                  plac SM+10 (1-10 plats)

 

LYDNADSPROV                                               godkänd               uppflyttad             1:a plac

Startklass                                                              5                           12                         +1

                                     3:e pris                     2:a pris                       1:a pris                      1a plac

KlassI                              7                              13                                 17                               +2p

KlassII                           10                              16                                 22                               +3p

Klass III                         15                              23                                 27                               +4p

LD +5p                             Championat +20p         delt i SM +5p                  plac SM+10 (1-10 plats)

 

FREESTYLE/HTM                       10-18,4p                      18,5-22,4p                     22.5-30p                    1:a plac

Klass 1                                           5                                    7                                     13                            + 2 p

Klass 2                                           7                                   10                                    16                            + 3 p

Klass 3                                           10                                 15                                     23                           + 4 p

FSD 1/HTM1 + 5p,  FSD2/HTM2 + 7 p,            FSD3/HTM3/CH + 20 p

 

VILTSPÅRPROV                            

Sverige                                                                         ej godk                              godk

Anlagsklass                                                                1p                                       10p

                                                                                    3: pris                               2:a pris                      1:a pris

Öppen Klass                                                              5p                                       10p                             20p

Norge

Blodsporpröve                                                          5p                                       10p                                20p                                                                             

Danmark

Sweisspröve  400m3tim                                             2p                                       5p                                 10p                    

400m 20tim                                                                6p                                       10p                                15p

600m 20tim                                                                10p                                     15p                                 20p

1000m 20tim                                                              12p                                     17p                                 25p

Kaninsläp 400m

1000m sv1, 2, 3                                                         4p                                       7p                                   12p

Klass 2                                                                       6p                                       10p                                 15p

Klass 3                                                                      10p                                      15p                                 20p

Hp alla klasser + 3p, Champ+20                         

 

AGILITY + HOPPKLASS                   ej diskad           plac 6-10              plac 2-5              vinst_______nollat lopp

Klass I                                                 2                           5                        8                          10                     +1

Klass II                                                3                           8                        10                        12                     +2

Klass III                                               4                          10                       12                        15                      +3

Klass II kval +5p      Klass III kval +7p        Championat +20p           delt i SM +5p           plac SM+10 (1-10 plats)

 

RÄDDNINGSHUNDPROV              ej godkänd            godkänd

Anlagstest                                           2                            5

SRV prov                                                                         25

 

VALLPROV                                     ej godkänd            godkänd

Lokalprov                                          5                           20

 

NOSEWORK  doftprov 5p          

                   25-49p                  50-74p                  75-96p                  97-100p                diplom                  uppfl

NW1               1                           3                           6                           10                         +1                         +5

NW1               2                           4                           10                         15                         +2                         +10

NW1               3                           6                           15                         20                         +3             champ +20                                                                     

 

UTSTÄLLNING  

BIS plac SKK eller motsvarande                                   30                        

BIG plac SKK eller motsvarande                                   25

BIR specialklubb                                                            20                        

BIR                                                                                 18

BIM                                                                                 15                        

CIB med plac före cacibhund                                         14

CK i champklass med plac före certhund                       11                         

Cert                                                                                 10

CK                                                                                    8                         

HP                                                                                    7

Championklass utan CK                                                   5

1:a pris                                                                              5                         

2:a pris                                                                              2                         

CH: SE NO DK FI Nordic, CIB, J- o V-CH                     +10 

 

RALLYLYDNAD                              70-79p                  80-89p                  90-99p                  100p                     vinst                                                 

nybörjarklass                                     1                           3                           7                           10                         +1p                       

fortsättningsklass                               2                           7                           10                         15                         +2p                       

avancerad klass                                 3                           11                         15                         20                         +3p                       

mästarklass                                        4                           15                         20                         25                         +4p

RLDN +5  RLDF +7  RLDA +10  championat +20p                               delt i SM +5p                  plac SM+10 (1-10 plats)

 

 

Följande poäng får endast läggas till. endast en gång/hund,

förutom mentalproven om de ändras från ej godkänt till godkänd.

Då får man vid det senare tillfället lägga till mellanskillnaden. Räknas ej som tävlingsgren!

HD-röntgen                                       genomförd +5                                                               

Vallanlagstest       SKV                     genomförd +5

Ögonlysning                                     genomförd +2

obs! ögonlysning får räknas obegränsat antal ggr, dock högst en gång/år.

MH eller BPH                                   genomförd +15                                                             

Exteriörbeskrivning                           genomförd +2