Krösaskogens

Västgötaspetsar

H-kullen f 11/11 1997

e Grålötens Berra Blåtira u Krösaskogens Ditte 

Mer om Grålötens Berra Blåtira     Mer om Krösaskogens Ditte


En fantastisk kull, alla HD-fria, mycket bra mentalt och 4/6 champions, alla med CK. Hektor har barn och barnbarn över både Amerika och Europa. Helmer och Hugo har en kull var.

Krösaskogens Hektor S54521/97  ls H 

Export Canada  CanUCH

Avels- och familjehund


 

 

Krösaskogens Helge S54522/97 ls H NUCH

Familjehund utanför Örebro


Mentalbeskriven skott 1 Exteriörbeskriven Mycket god typ

Krösaskogens Helmer S54523/97 ls H 

Familjehund i Trelleborg         1 kull


 Mentalbeskriven skott 2 Exteriörbeskriven God typ
Vallanlagstestad Mycket goda anlag

 

 

Krösaskogens Herbert S54524/97 st H

Familjehund i Kristdala


Mentalbeskriven skott 1 Exteriörbeskriven Mycket god typ
Vallanlagstestad Mycket goda anlag

Krösaskogens Hugo S54525/97 st H NordUCH SVCH

Familjehund i Skinnskatteberg 1 kull


Mentalbeskriven skott 1 Exteriörbeskriven God typ
Vallanlagstestad Utmärkta anlag

Krösaskogens Hedda S54526/97 ls H  NUCH

Vall- och familjehund utanför Värnamo


Mentalbeskriven skott 5 Vallanlagstestad Goda anlag